2017-05-13

Egen tro den nya religionen

Populärkulturen fyller ett existentiellt tomrum.

En majoritet av svenskarna anser att det finns en annan verklighet, befolkad av andeväsen.
    – Vi har gått från en dogmatisk kristendom till en tro på de egna upplevelserna, där man själv är den högsta auktoriteten, säger Sara Duppils som forskar om föreställningar om andar.
    Och i en upplevelsebaserad trosföreställning kan till exempel Harry Potter ta plats som andlig vägvisare.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Egen tro den nya religionen.