2017-05-26

En värld utan människor

I långt framskridit förfall …

Av ett antal skäl, naturliga och mänskliga, har människor evakuerats eller på annat sätt övergivit många platser runt om i världen – stora och små, gamla och nya.
    Här är bilder av övergivna områden, man kan få en känsla av att det ser ut som om människor plötsligt skulle försvinna från planeten. Det kan gälla övergivna byggprojekt, industriella katastrofzoner, skadade stadsdelar, städer där invånare lämnade för att fly från våld eller naturkatastrofer, gamla olympiska platser, spökstäder och mycket mer.
    A World Without People (35 foton).