2017-05-29

Enorma träd som håller världsrekord

Det finns träd som är äldre än 5.000 år. (Foto: Rick Goldwaser.)

Med tanke på att människans liv bokstavligen är beroende av träd, är alla träd stora och små anmärkningsvärda.
    Från högsta till äldsta och snabbast växande till farligaste, är dessa träd exempel på de mest extrema – följande “superstjärnor” håller alla de aktuella världsrekorden i sin kategori.
    12 tremendous trees that hold world records.