2017-05-05

Faktaresistens – en fara för planeten

Kärnan är förnekandet av evidens.

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor – och vetenskapliga belägg avfärdas, då utmanas hela det demokratiska systemet.
    – Både den individuella överlevnaden och samhällets överlevnad bygger på att vi har kunskap. Därför är den utveckling vi har i till exempel USA just nu så oroväckande, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universite.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Faktaresistens – en fara för planeten.