2017-05-31

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet

Storspigg som lever i vatten med spår av antidepressiv medicin.
(Foto: Martin Kellner/Södertörns högskola.)

Stora mängder av antidepressiva preparat hamnar, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Forskare vid Södertörns högskola har undersökt hur fiskar påverkas av utsläppen. En av slutsatserna är att fiskar kan bli mindre stresskänsliga – vilket leder till mer riskfyllt beteende och ökad fara för att bli uppäten av rovfiskar.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.