2017-05-02

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

Inför 2017 beslutade EU att minska uttaget av torsk i Östersjön.

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp per person, utför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) därför provtagningar i sydvästra Östersjön.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken.