2017-05-07

Hälften kör för fort i stan – risk för fler trafikolyckor

Hälften kör för fort på 40-vägar.

För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar. En årlig mätning i tätort visar på att många bilister fortfarande kör för fort. Värst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften höll hastighetsgränsen.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Hälften kör för fort i stan – risk för fler trafikolyckor.