2017-05-30

Hästen som terapeut

Ångesten försvann i stallet.

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild. Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Hästen som terapeut.