2017-05-27

Konsten att glömma ett minne

Falska minnen är mer troliga.

Det är tack vare minnet som vi är de vi är och kan fungera i dagens samhälle. Men trots minnets betydelse finns det händelser som vi helst bara vill glömma. Nu visar forskning att det faktiskt är möjligt att medvetet trycka undan ett minne så att det förhoppningsvis aldrig dyker upp igen.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Konsten att glömma ett minne.