2017-05-31

Lek en stund med Fidget spinners

En rolig digital snurra.

Fidget spinners är är het bland de mindre och visst finns en risk att också den som har några fler år på nacken kan ta till sig den snurrande grejen.
    Här är en digital snurra som man kan snurra på med musen (eller fingret om du använder en mobil). Bakgrunden ändrar sig medan man snurrar.
    Fidget spinners.