2017-05-13

Mänskliga landskap i Mexiko

Mexcaltitan de Uribe, en konstgjord ö-stad i en del av Laguna Grande de Mexcaltitán. (Foto: Google Earth.)

Mexiko är ett enormt och mångsidigt land med cirka 120 miljoner människor, som bor på 770.000 kvadratkilometer. Moderna mexikaner, liksom förhistoriska kulturer, har omformat landet för sina behov i århundraden, mycket av den påverkan är synlig från flygfotografering och satellitfotografering – från pyramider och kanaler till orter, enorma städer, hamnar, gårdar, vattenbruk och mycket mer.
    En virtuell tur med Google Earth visar delar av det mänskliga landskapet i Mexiko.
    Human Landscapes of Mexico (30 foton).