2017-05-12

Mer flexibel användning av telefonnummer efter sommaren

Den svenska nummerplanen har funnits länge och är delvis föråldrad.

Post- och telestyrelsen (PTS) vill göra det möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt i mobilnät – något som förekommer i dag men inte är tillåtet enligt nummerplanen. PTS remitterar nu ett förslag på beslut av förändringar i nummerplanen som öppnar för mer flexibel användning av telefonnummer.
    PTS: Strategi för telefoninummerplanen – PTS-ER-2014:19.
    Ladda ner pdf-dokumentet Strategi för telefoninummerplanen. På lång sikt samt förändringar på kort sikt.