2017-05-03

Modiga mörtar betalar med sina liv

Mörtar har olika personlighet. (Foto: Jakob Brodersen.)

Fiskar som visar mod i sin jakt på mat blir ofta själva föda åt rovdjur. Blygare individer överlever i högre utsträckning. Forskare i Lund har nu lyckats påvisa ett samband mellan djärva personlighetskaraktärer och risken att dödas av rovdjur i det vilda.
    Genom att märka mörtar, studera deras personligheter och sedan undersöka vilka individer som blir föda åt skarvar visar biologer vid Lunds universitet att djärvhet och bråd död går hand i hand. Enligt resultaten löper de modigaste mörtarna mer än dubbelt så stor risk att bli uppätna jämfört med de blygaste individerna.
    På samma sätt som människor är individer med olika personligheter är mörtar individer med olika personligheter och karaktär. Ett sådant karaktärsdrag är mod. Alla mörtar är helt enkelt inte lika djärva.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.