2017-05-06

NASA visar hur ett rymd-växthus kan se ut

Växthuskammaren på University of Arizona. (Foto: University of Arizona.)

NASA har tillsammans med forskare vid University of Arizona tagit fram en prototyp till ett växthus, som skulle kunna användas för att odla grönsaker på till exempel Mars i framtiden.
    Växthuset ska återspegla de förhållanden som grönsaker växer i här på jorden och det ska man åstadkomma med något som man kallar för "bioregenerative life support system". Det innebär bland annat att koldioxid, som människor andas ut, pumpas in växthuset och syre som växterna producerar pumpas ut där människor finns.
    Vatten för växtligheten får tills vidare tas med från jorden, men man hoppas hitta vatten på plats i framtiden
    NASA: Lunar, Martian Greenhouses Designed to Mimic Those on Earth.
    The University of Arizona: Prototype Lunar Greenhouse.