2017-05-04

Nästan bara män migrerade från stäpperna i öst till Europa för 5000 år sedan

Manligt (blå) och kvinnligt (röd) bidrag till migrationen västerut.

Genom att undersöka generna hos förhistoriska individer har forskare vid Uppsala universitet kunnat se att det var i stort sett bara män som migrerade till Europa från den pontisk-kaspiska stäppen under bronsåldern.
    Migrationen som spred jordbruket till Europa omkring 4,000 år tidigare omfattade dock både män och kvinnor, troligen hela familjer. Resultaten tyder på att det var olika sociala och kulturella processer som drev de olika migrationerna.
    Läs hela artikeln på Uppsala universitet.