2017-05-30

Nervceller kan lära sig tidsinställda mönster

Inlärning bygger enligt den gängse synen på att kontakterna mellan hjärnans nervceller förstärks eller försvagas. (Bild: Mostphotos.)

Enskilda nervceller kan lära sig inte bara en enstaka respons på en viss signal, utan en serie av reaktioner med exakta tidsintervaller. Det visar en studie från Lunds universitet.
    – Det är som att slå an en pianotangent med fingret inte bara en gång, utan som en inprogrammerad serie av flera tangentslag, säger neuroforskaren Germund Hesslow.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.