2017-05-02

Neutronstjärna avkyls

Cooling Neutron Star. (Bild: X-ray: NASA/CXC/UNAM/Ioffe/D.Page, P. Shternin et al; Optical: NASA/STScI; Illustration: NASA/CXC/M. Weiss.)

Den ljusa källan nära mitten av bilden är en neutronstjärna, den är otroligt tät, återstoden av en kollapsad massiv kärna. Omgiven av återstoden av Cassiopeia A (Cas A), 11.000 ljusår bor, en supernova som exploderat.
    Det expanderande skräpmolnet spänner över 15 ljusår i denna sammansatta röntgen/optiska bild. Ännu varmt nog för att avge röntgenstrålar och kyla neutronstjärnan. År av observationer med den kretsande Chandra X-ray Observatory visar att neutronstjärnan kyls snabbt – så snabbt att forskare misstänker att en stor del av neutronstjärnans kärna bildar en friktionsfri neutron-superfluid.
    Läs mer och se sttörre bild på Astronomy Picture of the Day.