2017-05-05

Ny rapport: Lösa grunder för fuskanklagelser inom personlig assistans

Rapporter om barn och personer med omfattande funktionshinder som får sin assistans indragen.

Statliga utredningar har dåligt på fötterna när de pekar ut ett omfattande fusk inom den personliga assistansen. Både sittande och tidigare regeringar har baserat sin assistanspolitik på utredningar som saknar vetenskaplig grund. Det visar statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson i en ny rapport från Lunds universitet.
    Under det senaste två åren har regeringen genomfört en rad förändringar som syftat till att minska kostnaderna för den personliga assistansen för personer med funktionshinder. Dessa åtgärder har varit hårt kritiserade av funktionshinderrörelsen. I olika medier har rapporterats om barn och personer med omfattande funktionshinder som får sin assistans indragen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.