2017-05-08

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Språket ett hinder för matematiklärandet.

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd skolan.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare.