2017-05-08

Passiva aggressiva London

Tolkningsproblem …

Snarare än att möta konfrontation i London är det nog säkrare att stirra på fötterna, mumla en ursäkt och fortsätta. Eller man kan kanske lägga till ett passivt aggressivt tecken som ett av dessa …
    Londonist: Passive Aggressive London.
    Se också Buzzfeed: 45 Things Every Visitor To London Needs To Know.