2017-05-14

Spår av gammalt liv i det svenska urberget

Uråldriga meddelanden i frusen sten.

Forskning som leds från Linnéuniversitetet kartlägger uråldrigt liv i jordskorpan. Studien visar att mikroorganismer som producerar och konsumerar växthusgasen metan djupt nere i berggrunden haft förvånansvärt stor utbredning i tid och rum.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Spår av gammalt liv i det svenska urberget.