2017-05-15

Statsöverhuvuden

Vissa skillnader ...

Drottning Elizabeth II har tillbringat mer tid i de väpnade styrkorna än hela familjen Donald Trump och deras ingifta medlemmar tillsammans.
    Större bild.