2017-05-20

Stingande larver

Orgyia leucostigma.

Larver, som så småningom blir fjärilar och malar, finns i många former och storlekar. Även om de flesta är ofarliga, säger de svängande larverna att de inte gillar att bli rörda.
    Stingande larver delar en gemensam defensiv strategi för att avskräcka rovdjur. Alla har irriterande sylvassa hår (urticating setae). Varje ihåligt hår får gift från en speciell körtelcell. Håret sticker i fingret, och bryts av från larvens kropp och släpper ut toxinerna i huden.
    Vid kontakt med larverna kan deras hår tränga in i hud och slemhinnor, där de framkallar lokal inflammation. Vanligast är en stickande känsla samt rodnad, svullnad och ibland blåsor på exponerade områden. Detta kan utvecklas inom några timmar och kan kvarstå i någon dag eller upp till en vecka.
    ThoughtCo: 13 Stinging Caterpillars.