2017-05-18

Svenska innovationer får WWF:s globala hållbarhetsutmärkelse

Fyra svenska förtag får WWF:s utmärkelse Climate Solver 2017.

Världsnaturfonden WWF har utsett sex nordiska företag, varav fyra bolag är svenska, till så kallade Climate Solver då de i sin verksamhet kan bidra till att hjälpa till i omställningen till 100 procent förnybar energi.
    – Svenska innovationsbolag har stor potential att minska koldioxidutsläppen globalt och kan bidra till jobb och tillväxt i och utanför Sverige, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi & innovation och globalt ansvarig för Climate Solver på WWF.
    Läs mer på WWF: Svenska innovationer får WWFs globala hållbarhetsutmärkelse.