2017-05-15

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Skillnaden mellan skoltid och fritid på vardagar är stor.

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport till regeringen.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan.