2017-05-14

Varför har London så många kungliga parker?

Hyde Park, London. (Photo: Shifiku.)

London är en av de grönsaste städerna i Europa, möjligen världen. Oavsett om det är sant eller inte, är Londons åtta Royal Parks är ett bra sätt att upplysa om stadens gröna referenser. Parkerna täcker totalt 5.000 hektar – men hur blev så mycket av staden “Royal Park”?
    Parkerna samlades under den kungliga titeln individuellt, i stället för att vara en del av en massiv regal markegendom. Kungliga familjen äger inte Royal Parks. Royal Parks Agency driver parkerna via Crown Estate. Eftersom alla parkerna föll i kungliga händer, har de varit ärftliga ägodelar.
    Londonist: Why Does London Have So Many Royal Parks?