2017-05-23

Värmepump i diskmaskinen rena sparbössan

Energi flyttas och lagras.

Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel. Den halverade elförbrukningen ger en dubbel vinst, både för miljön och för plånboken visar en avhandling vid Karlstads universitet.
    Läs hela artikeln på Forkning.se: Värmepump i diskmaskinen rena sparbössan.