2017-06-13

A-vitaminets roll vid diabetes

Albert Salehi. (Foto: Sara Liedholm.)

Det har inte funnits något känt samband mellan diabetes och vitamin A. Inte förrän nu. Den fråga forskarna ställde sig var varför de insulinbildande betacellerna har så rikligt med en nyupptäckt mottagare för A-vitamin? Deras svar är att vitamin A spelar en viktig roll både för betacellens utveckling i det tidiga stadiet i livet men även för överlevnad resten av livet. Vitaminet gör cellerna bättre på att utsöndra insulin till blodbanan.
    – Kroppens celler har inga onödiga mottagare. Alla har en funktion men i många fall är den ännu inte känd. När vi upptäckte att insulincellerna har mottagare för A-vitamin tyckte vi att det var viktigt att ta reda på varför, vilken funktion de har, förklarar Albert Salehi, forskare på Lunds universitets Diabetescenter.
    Det är han och hans forskargrupp som, tillsammans med kolleger vid Göteborgs universitet, King´s College (London) och Oxford Centre for Diabetes, kartlagt A-vitaminets roll vid diabetes. Resultaten har publicerats i tidskriften Endocrine Journal.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.