2017-06-22

Arkeologer har hittat Gustav Vasas försvarsverk på Södra Slussplan

Den del av muren som kom fram nu var uppbyggd av upp till två meter stora stenblock.

De arkeologiska undersökningarnaSödra Slussplan i Stockholm har avslutats för den här gången. Bland de fynd som Arkeologikonsult gjort finns fundamentet till en mur som med stor säkerhet kan sägas ha ingått i det försvarsverk som Gustav Vasa lät anlägga 1548.
    Arkeologikonsult: Vi har hittat Gustav Vasas försvarsverk på Södra Slussplan.