2017-06-26

Associationstestet

Här kan du testa skillnaden mellan medvetet och omedvetet.

Det tar mindre än tio minuter att testa dina omedvetna attityder i brännbara ämnen som etnicitet, kön, ålder, vikt och sexuell läggning. De som gör testet brukar få goda skäl att inte beskylla andra för att vara mera fördomsfulla.
    Implicita associationstestet. (Testet är på svenska!)