2017-06-13

Barn med psykiskt sjuk förälder får sällan stöd

Barn och partner anpassar sig.

Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psykisk ohälsa. De barn som får ta del av stödinsatser upplever dock minskad oro. Trots detta får endast var tredje patient med barn riktat stöd till barnen. Det visar ny forskning från Malmö högskola.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Barn med psykiskt sjuk förälder får sällan stöd.