2017-06-03

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Mindre könsstereotypa.

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder.