2017-06-01

Berättigad undran

Ett hörn av det vanliga …

Jag undrar:
    När man alltså anländer till Helvetet,
    hur vet man att det verkligen är till Helvetet man har kommit?
    Och inte bara ett hörn
    av det vanliga?

Ur Lars Gustafssons “Etyder för en gammal skrivmaskin”, som blev hans sista diktsamling, färdigställd månaderna före hans bortgång i april 2016.