2017-06-05

Bristande bevis för effektiva skydd mot rovdjursangrepp

Femtrådigt elstängsel runt fårhage. (Foto: Hans Bjurling/Viltskadecenter.)

Det finns mycket kunskap om rovdjursangrepp på tamdjur, men sämre kunskap om hur skadorna kan förebyggas och vad som fungerar i praktiken. Till exempel saknas vetenskapligt stöd för en vanlig åtgärd som rovdjursavvisande stängsel.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Bristande bevis för effektiva skydd mot rovdjursangrepp.