2017-06-15

Cykloner hotar när Sahara grönskar

Tropisk cyklon sedd från rymden.

Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Forskare vid Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet har funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Cykloner hotar när Sahara grönskar.