2017-06-02

Det galna huset i Dalat

Galnat huset i Dalat, Vietnam.

Den vietnamesiska arkitekten Đặng Vệt Nga öppnade Crazy House 1990 som ett pensionat. Hennes skapelse gjorde omedelbart avtryck på den arkitektoniska scenen, med sina grottliknande rum och organiska trädliknande passager. Huset genomgår kontinuerliga renoveringar och utbyggnader. Ett nytt vattenmiljörum är den senaste skapelsen
    .Saigon For 91 Days: The Crazy House of Dalat.