2017-06-22

Fisken vandrar runt på oceanens botten

Går runt på botten och jagar mat.

Att se en fisk simma runt i vattnet är helt naturligt. Men att se en fisk "promenera" på havsbotten som om den skulle gå på land verkar vara den mest onaturliga saken i världen.
    Enligt den här National Geographic-videon sågs denna “stingfish” verkligen vandra utanför Bali, Indonesien, och jaga efter mat.
    National Geographic: Watch a Strange 'Walking Fish' That Has Experts Stumped.