2017-06-24

Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

Svenskarna på topp ...

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Sverige ligger även långt över genomsnittet i Europa. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen presenterar. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2016.
    PTS: Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder.
    PTS Statistikportal.