2017-06-02

Flygplan med världens största spännvidd

Från den ena vingspetsen till den andra är avståndet mellan Stratolaunchs vingar 117, 348 meter. (Foto: Stratolaunch.)

Stratolaunch heter flygplanet som är tänkt att transportera satelliter ut i rymden. Flygplanet sågs för första gången på onsdagen när det rullades ut ur sin hangar i Kalifornien, USA.
    Det är inget vanligt flygplan. Inte nog med att den ska skickas upp långt upp i atmosfären, det har också världens största spännvidd på ett flygplan. Från den ena vingspetsen till den andra är avståndet 117,348 meter. Planet är konstruerat som ett tvillingflygplan där vardera ”kroppsdelen” står för sin egen bränsleförsörjning. Det är 15,24 meter högt, har sex motorer, 28 hjul och ska klara av en last på 226,796 ton. Testflygning på egna vingar blir det först 2019.
    New Atlas: Stratolaunch, the world's largest plane, emerges from its hangar for the first time.
    Stratolaunch, mer information, fotogalleri och video.