2017-06-26

Fönstertvätt

Många fönster att hålla rent. (Foto: Sheila Y.)

Fönster behöver rengöras ibland, och det kan väl sägas att fönster verkligen borde lämnas till professionella. Kanske inte nödvändigtvis de nedersta våningarna, naturligtvis. Snarare de som strävar mot himlen. Men även då kommer vissa människor fortfarande att insistera på att rengöra fönstren själva. Den här äldre damen (bilden) kunde till exempel inte lämna sina fönster till någon annan.
    Would You Clean These Windows?