2017-06-17

Formativ bedömning positivt för elever men svårt för lärare

Påverkar positivt.

Formativ bedömning i matematikundervisningen påverkar elevernas lärande positivt. Men för lärarna är arbetssättet inte helt okomplicerat. Ska eleverna dessutom få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna, visar Charlotta VingsleUmeå universitet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Formativ bedömning positivt för elever men svårt för lärare.