2017-06-20

Generna gör att fåglar lär sig sin egen arts sång

En utmaning.

Generna gör att fåglar tidigt kan utskilja och lära sig sin egen arts sång, kan forskare från Uppsala universitet visa.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Generna gör att fåglar lär sig sin egen arts sång.