2017-06-21

Generna som styr din förmåga att försvara dig

Björn Nilsson. (Foto: Åsa Hansdotter.)

Forskare vid Lunds universitet och deCODE GeneticsIsland har studerat hur vårt antikroppsförsvar påverkas av variation i vår DNA-sekvens. Man upptäckte 38 tidigare okända genvarianter som styr blodets antikroppsnivåer, och därmed kan påverka vårt immunförsvar. Upptäckten, som nu publiceras i Nature Genetics, kan få betydelse för framtida forskning och behandling av t.ex. immunsjukdomar och infektioner.
    Antikroppar (immunoglobuliner) är en av immunförsvarets hörnpelare. De upptäcker t.ex. virus och bakterier, och hjälper till att oskadliggöra dem. Ibland angriper de också kroppen själv, vilket kan leda till s.k. autoimmuna sjukdomar.
    Även hos friska skiljer sig antikroppsbildningen från person till person. I studien mättes de huvudsakliga antikroppstyperna (IgA, IgG och IgM) hos 19,219 personer från Sverige och Island. Genom att koppla mätningarna till genetiska markörer, upptäcktes 38 genvarianter som påverkar antikroppsnivåerna i blodet. Björn Nilsson har lett forskargruppen i Lund:
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.