2017-06-14

God inkomstutveckling inom jordbruket

Även om jordbruket fortfarande är en låglönesektor minskar skillnaderna i förvärvsinkomst.

Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med dålig inkomstutveckling, men jordbrukarhushåll har haft en större inkomstökning än genomsnittshushållet under 1997–2012. Skillnaden i förvärvsinkomst mellan jordbrukarhushåll och andra hushåll har minskat från 29 till 17 procent under perioden. Detta visas i en ny studie av AgriFood Economics Centre där inkomstutvecklingen för svenska jordbrukarhushåll studeras.
    Även om jordbruket fortfarande är en låglönesektor minskar skillnaderna i förvärvsinkomst, vilket står i kontrast till den gängse mediebilden.
    – Utvecklingen är snarlik i gårdar av olika storlek, olika områden och med olika driftsinriktning, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi och en av författarna bakom studien.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.