2017-06-09

Homo sapiens betydligt äldre än väntat

Dags att skriva om människans historia. (Foto: Philipp Gunz, MPI EVA Leipzi.)

Nya fossilfynd i Marocko visar att Homo sapiens kan ha uppstått redan för drygt 300.000 år sedan, betydligt tidigare än vad man hittills antagit. Fynden visar också att vår arts utveckling inte var begränsad till Afrika söder om Sahara.
    Man har hittills antagit att människans ursprung uppstod söder om Sahara för cirka 200.000 år sedan. De äldsta kända fynden var, före den nya upptäckten, ett antal fossil från Etiopien med en ålder på 195.000 år.
    Gizmodo: Incredible Discovery Pushes Back Origin of Homo Sapiens By 100,000 Years.