2017-06-24

Hur mycket information klarar hjärnan av?

Viktigt att försöka få en grundförståelse för hur hjärnan fungerar.

Hur påverkas våra hjärnor av det ökade informationsflödet, och hur ska unga förhålla sig till informationssamhället för att må bra? Det är frågeställningen i den paneldebatt som LiU deltar i under Almedalsveckan.
    Läs mer på Linköpings universitet: Hur mycket information klarar hjärnan av?