2017-06-12

Italienska handgester

Italienare pratar mycket med händerna.

En sak som är helt italiensk i världens ögon är att lokalbefolkningen uttrycker sig med handgester. Italienska handgester förstärker orden. Det som gör oss icke-italienare nyfikna på dessa åtbörder är hur italienare kan använda cirka 250 olika gester varje dag bara för att uttrycka hur de känner sig, från hunger till nöjen.
    The Eyecandy Visual Guides to Italian Hand Gestures.