2017-06-05

Jamestown: Första engelska bosättningen i Amerika

Jamestown som det tog sig ut på 1600-talet.

Mer än hundra år efter Christopher Columbus historiska resa 1492 lämnade ett team av ungefär hundra kolonister England i slutet av december 1606 på tre fartyg och nådde Chesapeake Bay sent i april året efter.
    En månad senare, den 14 maj 1607, grundade de den första engelska kolonin på amerikansk mark på en smal halvö i James River, som ligger nära dagens Williamsburg i Virginia. De kallade bosättningen Jamestown efter kungen James I, som beviljade ett privilegiebrev till det privata företaget vars mål var att söka efter guld- och silverfyndigheter i den Nya Världen, samt kartlägga en rutt till Stilla havet som skulle tillåta dem att upprätta handel med Orienten.
    Jamestown: The First English Settlement in America.