2017-06-08

Kolesterol spelar nyckelroll i lungan

Naturligt i lungan.

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker insidan av våra lungor. Därmed kan kolesterolet även påverka lungans funktion, menar forskare vid Lunds universitet med anledning av en forskningsstudie om kolesterolets betydelse för lungans förmåga. Fynden kan utgöra en pusselbit i förståelsen av lungans funktion och för nya behandlingar.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Kolesterol spelar nyckelroll i lungan.