2017-06-12

Krav på riksrätt mot Trump

Riksrätt kryper allt närmare …

Den politiske aktivisten och dollarmiljardären Tom Steyer skriver i ett brev att Donald Trump har gått över gränser som Republikanerna tidigare har satt upp för riksrätt.
    Steyer, som räknas som en av det demokratiska partiets stora bidragsgivare, är engagerad i politiska frågor som han driver med hjälp av sin förmögenhet. Han är en av USA:s viktigaste miljölobbyister, och var rådgivare till Obama i miljöfrågor.
    I brevet, till det republikanska partiets kongressledamöter, skriver han bland annat att de fakta som redan är kända om hur presidenten försökt påverka FBI-utredningen överskrider gränserna som satts för när riksrätt kan komma i fråga, jämfört med 1974 och 1998 när Richard Nixon respektive Bill Clinton var aktuella för riksrätt.
    Läs hela Tom Steyer brev; Republicans Set A Standard For Impeachment – And Trump Has Met It.